Katecheza w szkole

PYTANIA DO TESTU DLA KLASY I TO T1, 1TP T1 ZSZ W PIŃCZOWIE

 1. Na co wskazuje przykazanie I ?
 2. Wymień najbardziej powszechne grzechy przeciwko przykazaniu I :
 3. Od czego zależy wg przykazania IV długość życia człowieka i jego zasobność ?
 4. Na czym polega świętowanie Dnia Pańskiego ?
 5. Określ granice życia człowieka :
 6. Na straży jakiej wartości stoi przykazanie VI ?
 7. Czym w kategoriach etycznych jest zdrada? 
 8. Jakie są skutki życia w zakłamaniu ?
 9. Jak nazywamy wartość, która wyzwala człowieka z kłamstwa? 
 10. Co jest podstawą życia małżeńskiego ?
 11. Co to jest „chorobliwa zazdrość? 
 12. Sumieniem nazywamy…
 13. Do kategorii jakich grzechów zaliczysz: „grzech innych pochwalać:? 
 14. Do kategorii jakich grzechów zaliczysz: „krzywdzenie wdów i sierot:? 
 15. Do kategorii jakich grzechów zaliczysz: „rozmyślnie trwać w braku pokuty”? 
 16. Podaj definicję sakramentów :
 17. Jakie sakramenty zaliczamy do sakramentów uzdrowienia? 
 18. Jaki sakrament nazywamy „bramą do innych sakramentów”? 
 19. Do jakich sakramentów należy sakrament bierzmowania? 
 20. Co to jest Eucharystia? 
 21. Kto, kiedy i gdzie ustanowił sakrament eucharystii ?
 22. Przez co Bóg rozwiewa wątpliwości człowieka dotyczące autentyczności Eucharystii? 
 23. Co jest konieczne do ważności spowiedzi?
 24. Kto może zwolnić kapłana z tajemnicy spowiedzi ? 
 25. Co to jest wiatyk ? 
 26. Kto może udzielić święceń kapłańskich ?  
 27. Jaki jest najważniejszy moment święceń kapłańskich ?  
 28. Co to jest celibat ?  
 29. Wymień elementy fundamentalne związku małżeńskiego ?  
 30. Jakie elementy wchodzą w skład powołania człowieka ?  
 31. Na co wskazuje słowo Komunia (communio) ?  
 32. Jak nazywamy wartość etyczną, która przekazuje określoną rzeczywistość zgodnie ze stanem faktycznym bez subiektywnego koloryzowania i prób zmieniania znaczenia ?  

 

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w zeszycie pod poszczególnymi tematami. Żadne z pytań nie wychodzi poza zakres omawianego materiału oraz natatki lekcyjnej.

Termin TESTU:  16 maja (środa)

Poprawa TESTU: 23 maja (środa)

Kontrol zeszytów: 22 maja (wtorek

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI Rozpoczęcie: 26 maja godzina 19.00

Historia zakonu

Św. Franciszek z Asyżu
i franciszkanie

Św. Franciszek z Asyżu (1182 -1226), syn bogatego kupca, zamierzał początkowo obrać karierę rycerską. Jednak pod wpływem łaski bożej przeżył głęboką wewnętrzną ewolucję, która zakończyła się wejściem na  drogę doskonałego naśladowania  Chrystusa.  Sposób życia, jaki zaczął   prowadzić,   budził   początkowo   zdziwienie  a nawet kpiny. Później jednak zaczęto go szanować i podziwiać, ale także naśladować.

Trzecia reguła doczekała się uroczystego zatwierdzenia przez papieża Honoriusza  III bullą z 29 listopada 1223 roku. Składa się ona z 12 rozdziałów i po dzień dzisiejszy stanowi normę i  podstawę życia franciszkańskiego. Można ją streścić w  następujących słowach: Reguła i życie Braci Mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie  w posłuszeństwie,  bez  własności  i w  czystości .

Dzisiaj franciszkanie stanowią w Polsce pierwszą co do liczebności wspólnotę zakonną. Dzielą się na 5 prowincji. Należy do nich około 1300 zakonników, którzy przebywają w blisko 100 domach zakonnych. Rozwijają wieloraką i owocną działalność apostolską. Prowadzą liczne parafie, sanktuaria, głoszą rekolekcje i misje ludowe, są duszpasterzami akademickimi i w szpitalach, wykładowcami na wyższych uczelniach katolickich i świeckich, wydają książki i publikują artykuły naukowe i popularne w wielu czasopismach.

Ponad 200 franciszkanów przebywa poza granicami kraju. Pracują na misjach, wśród Polonii i  katolików innych narodowości w następujących krajach: Argentyna, Austria, Australia, Boliwia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Ukraina, Białoruś, USA, Kanada, Libia, Togo, Kongo, Izrael, wyspy Rodos i Cypr, Rosja, Szwajcaria, Ziemia Święta, Kazachstan, Papua Nowa Gwinea.

Sister Thumbnail
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.16388392448425